Αγαπάμε αυτό που κάνουμε

Touch The Past


Το 3d printing ως εργαλείο ενίσχυσης της εκπαιδευτικής και πολιτισμικής συνείδησης. Εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης για νέους με εργαλεία την αρχαιολογία και τις νέες τεχνολογίες.

Περισσότερα>>

Το έργο μας


Μάθε για την δράση και την ιστορία μας. Την ανάγκη για γνώση, χαρά και σύνδεση με το παρελθόν.

Περισσότερα>>

Έκθεση Bazaar of Ideas, Θεσσαλονίκη Μάιος 2017

To έργο μας παρουσιάστηκε στο Bazaar of Ideas του START-Create Cultural Change

Read More


Το έργο μας (Άργος, Δεκέμβριος 2016-Μάιος 2017)

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων του Touch the Past, οι μαθητές κλήθηκαν να σχεδιάσουν μετόπες και ζωφόρους, εν γένει αρχιτεκτονικά μέλη, αντικείμενα μικροτεχνίας και εκθέματα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Read More


420

Μαθητές

6

Επιστήμονες

3

Μουσεία

7

Συνεργάτες