Το πρότζεκτ Touch the Past αφορά στην εφαρμογή του 3D printing στον κλάδο της πολιτιστικής διαχείρισης, μιας τεχνογνωσίας που μέχρι στιγμής έχει εδραιωθεί στη συνείδηση της κοινότητας με την εμπορική της χρήση. Το έργο αυτό, αποσκοπεί στην αποκαθήλωση της χρήσης της τεχνολογίας στην διαχείριση του πολιτισμικού πλούτου αλλά και στα πλεονεκτήματα της εφαρμογής αυτής στις συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού και ανάδειξης, στην ενσωμάτωση αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων αλλά και στην ανάπτυξη διαφορετικών μοντέλων φορέων διαχείρισης. Μνημειακά πολιτισμικά σύνολα, αρχαία τέχνη και μικροτεχνία αντιγράφονται, αποκαθίστανται και αναπαράγονται μέσω της χρήσης 3D printing,και «επιστρέφουν» στην κοινότητα μέσω μιας νέας βιωματικής εμπειρίας, αυτής της αφής. Το έργο αυτό απευθύνεται σε φορείς πολιτισμού, επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδιωτικές εταιρείες, α.μ.ε.α., τοπικές κοινότητες αλλά κυρίως, σε όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων του Touch the Past, οι μαθητές κλήθηκαν να σχεδιάσουν μετόπες και ζωφόρους, εν γένει αρχιτεκτονικά μέλη, αντικείμενα μικροτεχνίας και εκθέματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα θέματα ενσωματώνονται στην ιστορία του αργειακού τοπίου, στη σύγχρονη πόλη και το υπό ανάπλαση ιστορικό κέντρο και τυπώνονται σε 3D printers.

*Με τον όρο ζωφόρος στην αρχιτεκτονική και την αρχαιολογία αποκαλείται το αρχιτεκτονικό (δομικό, μορφολογικό και τυπολογικό) μέρος, άνω του επιστυλίου στην αρχαία ελληνική – αρχαϊκή & κλασική – ναοδομία, το οποίο χαρακτηρίζει, εφεξής, κάθε αντίστοιχο μέρος σε μεγάλης κλίμακας μνημειακή και δημόσια, εν γένει, αρχιτεκτονική, μέχρι των ημερών μας.
Ετυμολογικά, ο όρος ζωφόρος σημαίνει φέρω ζωή και αφορά στο μέρος αυτό του κτηρίου, ανεξαρτήτως αν φέρει γλυπτές παραστάσεις ή όχι.Οι εξώγλυφα ανάγλυφες παραστάσεις οι οποίες, ενίοτε, απεικονίζονται στη ζωφόρο, σχετίζονται με την ιστορική περίοδο, την εξέλιξη της τέχνης της γλυπτικής, καθώς, και το υλικό δόμησης. Έτσι, ενώ κατά την αρχαϊκή περίοδο οι παραστάσεις αποτελούνται από πλάσματα, μυθικά και της φύσης, αδρά σμιλεμένα σε πώρο λίθο (πώρος, δηλαδή, σκληρός), αντικαθίστανται διαδοχικά από ανθρώπινες μορφές, οι οποίες με τη βοήθεια του χρησιμοποιούμενου μαρμάρου, γίνονται πιο κομψές σε αναλογίες και λεπτομερέστερες σε απεικόνιση.