Τρισδιάστατη σάρωση- τρισδιάστατη μοντελοποίηση- τρισδιάστατη εκτύπωση, και όλα αυτά σε ένα φοβερό εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στις 30 & 31 Μαρτίου 2019 στο ΤΕΙ ΑΜΘ. στο πλαίσιο του «Πανεπιστημίου Παιδιών», της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ.
Σε συνεργασία με το ΤΕΙ ΑΜΘ και τον Φώτη Παναγιωτόπουλο , Ε.ΔΙ.Π του Τμήματος ΣΔΟ μάθαμε πως σαρώνουμε τρισδιάστατα με τον ειδικό σαρωτή, πως επεξεργαζόμαστε το αποτέλεσμα και πως προκύπτει αρχείο για να φτιάξουμε τα τρισδιάστατα μοντέλα μας.

Η φοβερή ομάδα “Touch the past” με τις εξαιρετικές Ξανθή Τσαζή και Κατερίνα Ζαφειράκη, με σημείο αναφοράς την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης μας, τις καπανποθήκες, έμαθαν στα παιδιά τις μεθόδους προσθετικής κατασκευής, αποκτώντας γνώσεις σχεδιασμού σε τρισδιάστατο περιβάλλον μέσω υπολογιστή και εξοικειώθηκαν με την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης.
Ευχαριστούμε το ΤΕΙ ΑΜΘ και τους καθηγητές Μαρδύρη Βασίλειο, Μάλιαρη Γιώργο και Φώτη Παναγιωτόπουλο για την αμέριστη βοήθειά τους συμβάλλοντας με την τεχνογνωσία τους και την θετική τους ενέργεια στην υλοποίηση αυτής της δράσης του «Πανεπιστημίου Παιδιών».