Τα παιδιά μαθαίνουν ιστορία της τέχνης και της γλυπτικής μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών (3d printing, 3d modeling). Η χρήση του υπολογιστή λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη για τη συμμετοχή του παιδιού στην εκπαιδευτική δραστηριότητα η οποία γίνεται διαδραστική.

Σκοπός είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν με την αρχαιολογική διαδικασία , την τυπολογία αλλά και την κατανόηση του αρχαίου πολιτισμικού πλούτου. Μετά το πέρας των εργαστηρίων, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν αρχιτεκτονικούς ρυθμούς και μέλη, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική κλασική αρχιτεκτονική. Κεντρικό άξονα περιεχομένου αποτέλεσε η σύνθεση στη γλυπτική αλλά και σε παραστάσεις.

Τα έργα των παιδιών απεικονίζουν τους Άθλους του Ηρακλή σε μετόπες οι οποίες, στο τέλος όλων των εργαστηρίων θα συνθέσουν μια ζωφόρο η οποία θα τυπωθεί και σε 3D printer.

3d Models

ζωφόρος_α By Nikos Vandoros Modelo »

ζωφόρος_β By Nikos Vandoros Modelo »

ζωφόρος_γ By Nikos Vandoros Modelo »

ζωφόρος_δ By Nikos Vandoros Modelo »

ζωφόρος_ε By Nikos Vandoros Modelo »

ζωφόρος_στ By Nikos Vandoros Modelo »

ζωφόρος_ζ By Nikos Vandoros Modelo »

ζωφόρος_η By Nikos Vandoros Modelo »

ζωφόρος_θ By Nikos Vandoros Modelo »

ζωφόρος_ι By Nikos Vandoros Modelo »

ζωφόρος_ια By Nikos Vandoros Modelo »