Τα παιδιά μαθαίνουν ιστορία της τέχνης και της γλυπτικής μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών (3d printing, 3d modeling). Η χρήση του υπολογιστή λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη για τη συμμετοχή του παιδιού στην εκπαιδευτική δραστηριότητα η οποία γίνεται διαδραστική.

Σκοπός είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν με την αρχαιολογική διαδικασία , την τυπολογία αλλά και την κατανόηση του αρχαίου πολιτισμικού πλούτου. Μετά το πέρας των εργαστηρίων, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν αρχιτεκτονικούς ρυθμούς και μέλη, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική κλασική αρχιτεκτονική. Κεντρικό άξονα περιεχομένου αποτέλεσε η σύνθεση στη γλυπτική αλλά και σε παραστάσεις.

Τα έργα των παιδιών απεικονίζουν τους Άθλους του Ηρακλή σε μετόπες οι οποίες, στο τέλος όλων των εργαστηρίων θα συνθέσουν μια ζωφόρο η οποία θα τυπωθεί και σε 3D printer.

3d Models

ζωφόρος_α Modelo »

ζωφόρος_β  Modelo »

ζωφόρος_γ By Nikos Vandoros Modelo »

ζωφόρος_δ  Modelo »

ζωφόρος_ε By Nikos Vandoros Modelo »

ζωφόρος_στ Modelo »

ζωφόρος_ζ By Nikos Vandoros Modelo »

ζωφόρος_η Modelo »

ζωφόρος_θ By Nikos Vandoros Modelo »

ζωφόρος_ι Modelo »

ζωφόρος_ια Modelo »