Οι μαθητές θα καταφέρουν να αντιληφθούν την αρχαία κληρονομιά και τέχνη μέσα από μια νέα βιωματική και εκπαιδευτική εμπειρία, αυτή της αφής. Μέσω του 3D printing, αυτού του τεχνολογικού πλεονεκτήματος, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να αναπαράγουν οι ίδιοι αρχαία κεραμική και μικροτεχνία, η οποία έως τώρα, περιοριζόταν στις προθήκες των μουσείων για λόγους ασφαλείας. Επομένως, ο στόχος  είναι να συνδεθούν οι κάτοικοι της πόλης (παιδιά, ενήλικες, Α.μ.Ε.Α.) με την ιστορία της πόλης τους.

Το όραμα αυτού του προγάμματος συνίσταται στην αλλαγή των πολιτισμικών δυναμικών, βήμα προς βήμα, με τέτοιο τρόπο ώστε ο πολιτισμός όταν συνδυαστεί με τις νέες τεχνολογίες (3D Printing) μπορεί να γίνει:

Παιχνίδι και εκπαιδευτικό εργαλείο
Κοινωνικό εργαλείο
Εργαλείο fundraising (ερανικό εργαλείο)
Εργαλείο κοινωνικής και μουσειολογικής αλλαγής.

Το «Touch the Past» απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες με τους αντίστοιχους στόχους:

Εκπαιδευτικοί Φορείς
Ενσωμάτωση μιας διαδραστικής μεθόδου εκμάθησης μέσω 3D printing στα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Α.μ.Ε.Α.
Ενσωμάτωση στην τέχνη/ Τέχνη κεραμικής ως ερανικό και επαγγελματικό εργαλείο

Πολίτες/Κοινωνία
Ενίσχυση κοινωνικοπολιτισμικής συνείδησης


Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν:

Μελέτη  και τυπολογία της αρχαίας τοπικής μικροτεχνίας και κεραμικής

Εργαστήρια αγγειοπλαστικής με τυπωμένα τρισδιάστατα εκμαγεία (3D printed)

Έκθεση των παραχθέντων έργων τέχνης


Μέλη ομάδας


Συνεργάτες