Η ανάγκη γεννάει ιδέες.

Οι ιδέες γεννάνε έργα.

Τα έργα γεννάνε ανάγκες.

Την ανάγκη του να εξηγήσεις αυτή την ιστορία.

Για αυτό σας έφτιαξα αυτό.

Για να καταλάβετε και εσείς την ανάγκη μας που έγινε ιδέα που έγινε έργο.